עוסק פטור | מפת האתר הוסף למועדפים | צרו קשר צרו קשר | עמוד ראשי עמוד ראשי
שד' דוד המלך 1 (ככר רבין) תל אביב, טלפון: (03)6098182
עוסק פטור SHAY HAREL - CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Isr) , שי הראל – רואי חשבון
פורום עוסק פטור טפסים לפתיחת תיק רואה חשבון אודות המשרד
הצהרת הון

אחד הכלים שמס הכנסה משתמש בכדי לגלות "העלמת הכנסות" הוא כלי הנקרא הצהרת הון, או בשמו הרשמי

של הטופס דין וחשבון על רכוש והתחיבויות ליום____

הצהרת הון היא צילום תמונת מצב ליום מסויים.

טופס הצהרת הון נשלח אליך ע"י פקיד שומה בתוקף סמכותו עפ"י סעיף 135 לפקודה, ותכליתו לסייע באימות
הכנסותיך.

בטופס הצהרת הון יש לכלול את כל הרכוש וההתחיבויות שלך, של אשתך, ושל ילדיך שטרם מלאו להם 18
או ילדים מעל גיל 18 שלגביהם אתה זכאי לנקודת זיכוי או קיצבה.

הצהרת הון מתחלקת למספר חלקים
הון מושקע בעסקים
רכוש והתחייבויות פרטים
השקעה בניירות ערך
סיכום פעולות קנייה ומכירה של מט"ח וניירות ערך הנסחרים בבורסה
כספות
מיופה כח

.בטופס ההצהרה תמצא הסברים מפורטים איזה מסמכים ואישורים יש לצרף לכל חלק בטופס ההצהרה

ההצהרה נשלחת בד"כ לכל נישום הפותח תיק במס הכנסה, ולעובדים שכירים אשר עולים במדגם.

דרישה להצהרת הון נוספת מגיעה בד"כ בין 4-6 שנים מהדרישה הקודמת.

לעיתים הדרישה להצהרת הון מגיעה שבועות בודדים לאחר פתיחת התיק במס הכנסה, ולעיתים לאחר
 
מספר חודשים.

הדרך של מס הכנסה לגלות "העלמת הכנסות" נעשית על-ידי השוואה של שתי הצהרות הון.

הצהרת הון הראשונה מהווה בסיס להשוואה להצהרת הון הנוספת שתקבל בעתיד.

ההצהרה היא לתאריך ה 31 בדצמבר של שנה מסויימת, או כל תאריך אחר שקבע פקיד השומה.

דוגמא לחישוב גידול ההון בין השנים 2004-2008 בעקבות הגשה של שתי הצהרות הון

הון נטו ל 31 בדצמבר 2008 70,000
הון נטו ל 31 בדצמבר 2004 20,000
סה"כ גידול בהון נטו 50,000

.עקרונית יש להסביר כיצד ההון שלך גדל ב 50,000 ש"ח ב 4 שנים

הסברים לגידול בהון נטו 

הכנסות חייבות במס כפי שדווחו למס הכנסה 40,000
רווחים מניירות ערך 5,000
פדיון תוכנית חסכון 3,000
הוצאות מחיה ממוצעות 10,000
מס הכנסה ששולם 2,000
סה"כ גידול בהון נטו 36,000


מבחינת מס הכנסה התמונה נראית בצורה הבאה

גידול בהון על-פי הצהרות הון 50,000
גידול בהון מוסבר 36,000
גידול בהון בלתי מוסבר 14,000


במידה ולא ינתן הסבר לגידול הבלתי מוסבר בהון, הדבר יחשב "כהעלמת הכנסה", ויתווסף להכנסות באותן שנים.

את הצהרת הון יש להגיש תוך 120 יום מהדרישה

אם אתה רואה שאתה לא תעמוד בזמנים מסיבות שונות, יש לבקש אורכה בהגשת ההצהרה בכדי שלא תקבל קנס בגין אי הגשת ההצהרה במועד.

מסמכים שיש לצרף להצהרת הון

במידה ואתה זקוק לסיוע והדרכה בהגשת הצהרת הון צור קשר

 
 
הנדון: דף להמצאת מסמכים להצהרת הון ליום 31 בדצמבר 2008 ( דוגמא )
 
 
1.  הסכמים ואו מסמכים מקוריים אחרים לרכישת ומכירת ציוד, מקרקעין ונכסים אחרים.
2. אישורים על יתרות חשבונות עו"ש, חח"ד, מט"ח, ותוכניות חיסכון וכו'' בבנקים .
3.  הסכם רכישת דירה ,מבנה, או מקרקעין אחרים וכן מסמכים ואו פרטים על שיפוצים ותוספות בנכסים הנ"ל .
4. אישור מחברת הביטוח על פרמיות ביטוח חיים שנצבר לתאריך הנ"ל .
5. מסמכי רכישה ומכירה מקוריים של כלי הרכב לתקופה הנ"ל .
6. מסמכי רכישה מקוריים של רהיטים ומוצרים בני קיימא אחרים בבית שנרכשו בתקופה הנ"ל ( במקרה שלא נשמרו מסמכי הרכישה נא לפרט את מחירי הקניה לפי הערכה ) .
7. רשימת תכשיטים , זהב, מטבעות ובולים לפי מחירי קניה בצרוף מסמכים מקוריים מבססים .
8.   פרוט מתנות, זכיות , ירושות ותקבולים אחרים .
9.   פרטים על הוצאות פרטיות בתקופה הנ"ל כדלקמן :
א. נסיעות לחו"ל
ב. הוצאות לעוזרת בית
ג.  הוצאות לאירועים משפחתיים
ד. הוצאות רפואיות מיוחדות
ה. הוצאות מיוחדות אחרות
11. נא לציין אם יש אנשים אחרים הסמוכים על שולחנך
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

 

מחזור עוסק פטור 2016
הנהלת חשבונות באינטרנט
פתיחת עוסק פטור, זעיר, קטן
פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ
הבהרה לגבי רישום עוסק פטור
פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה
פתיחת תיק עוסק פטור בביטוח לאומי
התנהלות שוטפת של עוסק פטור
ניהול ספרים ע"י עוסק פטור
מועדי הדיווח של עוסק פטור
שאלות נפוצות עוסק פטור
איך להפוך מעוסק פטור לעוסק מורשה
רישום עוסק מורשה כעוסק פטור
הוצאות מוכרות עוסק פטור
הצהרה שנתית למע"מ על מחזור עסקאות של עוסק פטור
הצהרת הון
טלפון כתובת מע"מ
טלפון כתובת מס הכנסה
טלפון כתובת ביטוח לאומי
עוסק זעיר
מחזור עוסק פטור 2012
אחוזי פחת של רכוש קבוע
תעודת עוסק פטור
עוסק פטור ממס
דוח שנתי לעוסק פטור
מחזור עוסק פטור 2013 הינו 77,993 ש"ח
מחזור מעודכן לעוסק פטור בשנת 2014
מחזור עוסק פטור 2015
 
 
   
  הנהלת חשבונות באינטרנט הצטרפו אלינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר אנציקלופדיית המס של ישראל  
מדריך לעוסק החדש במע"מ    מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק כל הזכויות שמורות © לשי הראל רואי חשבון